แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ข้อมูลบริษัท และ บริษัทในเครือที่ร่วมรายการ

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ก่อตั้งโดยนายเพียงใจหาญพาณิชย์โดยมีโครงการบ้านจัดสรรแห่งแรกคือหมู่บ้านศรีรับสุขในปี พ.ศ. 2516 และได้รับการจัดตั้งเป็น บริษัท อสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการ

ในชื่อ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2526 ได้ดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์โครงการบ้านที่ซื้อ จาก บริษัท ย่อยของธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ได้ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ได้รับการอนุมัติภายใต้ชื่อ “บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นไป บ้านและสวน

ในปี 2547 ริเริ่มพัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อโครงการ The Bangkok และต่อมาในปี 2548 ได้เปิดธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ได้รับรางวัล Trusted Brand ปี 2549-2552 “The Platinum Winner”

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

จากนิตยสาร Reader’s Digest (จากการสำรวจของ Neilson Media Research) ในปี 2549 บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์โดยการขายบ้านที่พร้อมอยู่ส่วนใหญ่จะจัดทำโครงการในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ โครงการในจังหวัดใหญ่ ๆ ได้แก่ เชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีหัวหินภูเก็ตมหาสารคาม และ อยุธยา RENT AND BUY VILLA PHUKET

Land and Houses Public Company Limited engages in the real estate business by selling ready-to-live houses, most of them develop projects in Bangkok. Metropolitan areas and projects in major provinces.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 12,031,105,828 บาทชำระเป็นเงิน 11,949,713,176 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินีชั้น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120
โทร 0-2343-8900

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2516 และ บ้านเเฝด ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2526 บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯและปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ ๆ เช่นเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีหัวหินภูเก็ตมหาสารคามและอยุธยา

Land and Houses Public Company Limited operates a real estate business starting in 1973 and established as a limited company on August 30, 1983. The company operates a real estate business. Sale of residential properties such as single-detached houses, townhomes, and condominiums in Bangkok and its suburbs and large provinces

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

วิสัยทัศน์ของ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด(มหาชน) คือการ เป็น บริษัท อสังหาริมทรัพย์ phuket property ชั้นนำของประเทศไทย ทำธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ซื้อบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บริษัท ให้ความสำคัญกับกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการส่งมอบโครงการ และ บ้านที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการก่อสร้างการออกแบบตลอดจนการเลือกใช้วัสดุและบริการเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้บริโภคได้อย่างดี และ เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งให้ความสำคัญต่อสังคมคู่ค้าผู้ถือหุ้นพนักงานภายในองค์กร และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทดังกล่าว

The vision of Land and Houses Public Company Limited is the leading real estate company in Thailand. Doing business to create better-living conditions for homebuyers and all stakeholders. Under the principles of good governance, the company pays attention to the entire process from the outset to delivering quality projects and homes to consumers. This includes research and development of innovation, technology, construction, design, as well as a selection of materials and services to provide housing that can meet the ever-changing needs of consumers well and appropriately to provide consumers with To have a better quality of life and well-being, as well as giving importance to society, business partners, shareholders, employees within the organization and all stakeholders following the vision of Said company

บริษัทในเครือ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2677 7000
เบอร์โทรสาร : 0 2664 3396


บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าและบริการ
ก่อสร้างต่อเติม และตกแต่งที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ : 96/27 หมู่ 9 บางเขน อ.เมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2832 1000
เบอร์โทรสาร : 0 2832 1400


บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3522 1264 71
เบอร์โทรสาร : 0 3522 1270


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2359 0000
เบอร์โทรสาร : 0 2677 7223

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ >> แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง แบบบ้านชั้นเดียวยกสูงมีระเบียง แสนสิริ รีโนเวทบ้านไม้
อ่านเพิ่มเติม บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน แต่งบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน