เทคนิคการเก็บเงินซื้อบ้าน

เทคนิคการเก็บเงิน

เทคนิคการเก็บเงินซื้อบ้าน จัดเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อม ขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

เทคนิคการเก็บเงินซื้อบ้าน pool villa ภายหลังสำรวจหาที่พักที่อาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดทั้งปวงคนซื้อจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในตอนท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็ว และก็ การใคร่ครวญอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูก รวมทั้งครบ ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้น ไม่ยุ่งยากเกินความสามารถ ของผู้บริโภคบ้านมือใหม่ ดังเช่นคุณ pool villa ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้าน มีอะไรบ้าง

เทคนิคการเก็บเงินซื้อบ้าน

5 ขั้นตอนกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักที่อาศัย

ขั้นตอนที่ 2 ค่าจ้างรายเดือนเท่านี้กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด ได้มากแค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักอาศัย

ขั้นตอนที่ 4 กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (ปัจจุบันนี้คุณอยู่ตรงนี้)

ขั้นตอนที่ 5 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำยังไง

เทคนิคการเก็บเงิน

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

กรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารชุดนี้ เป็นเอกสารที่จะเจาะจง ตัวตนว่าคนที่กู้เป็นผู้ใดกัน รวมทั้ง อยู่อาศัยอยู่ที่ไหน เอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อ จะต้องเตรียมเพื่อ ยื่นประกอบกิจการพิเคราะห์ ขอสินเชื่อมีดังนี้

 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ จัดแจงให้พร้อมอีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 2. ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน ทั้งยังต้นฉบับแล้วก็ก๊อบปี้ทุกหน้า
 3. ในกรณีที่แปลงชื่อ หรือแปลงสกุล ให้จัดเตรียมใบลงทะเบียนแปลงชื่อและก็สกุล pool villa อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา ใช้ทั้งผองไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 4. กรณีแต่งงาน ตระเตรียมทะเบียนสมรส ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 5. กรณีหย่า ตระเตรียมทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 6. กรณีคู่แต่งงานเสียชีวิต ตระเตรียมมรณะบัตรของคู่ครอง อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 7. กรณีแยกกันอยู่กับสามีภรรยา จัดเตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้และก็สมรรถนะสำหรับการผ่อนส่งของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน ฉบับจริง
 2. เพย์เมนต์สลิปค่าจ้างรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงและก็สำเนา
 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงและก็สำเนา
 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด 5 รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ให้จัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

ให้ตระเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการขาย หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการลงทะเบียน
 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน ทั้งยังบัญชีส่วนตัวและก็บัญชีธุรกิจ 5 รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 3. บัญชีธนาคารบัญชีเดินสะพัดที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน และก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ดังเช่น รูปถ่ายธุรกิจการค้า 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้แล้วก็เงินทองอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีเลี้ยงชีพอิสระ

ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คนเขียนแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับในการขอสินเชื่อบ้านนั้น สถาบันการเงิน จะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ ที่กู้ยืมเงินไปซื้อนั้นมา เป็นประกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวเอกสารที่แสดงเนื้อหา หลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่กำหนดถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อม สิ่งก่อสร้าง อาทิเช่น 5 รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการค้า ฯลฯ ให้จัดแจงสำเนาเอกสาร สิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ก๊อบปี้ทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องเช่า ให้จัดเตรียมหนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อำเภอช. 2) ถ่ายเอกสารทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 3. แผนที่ตั้งอย่างย่อๆของอสังหาริมทรัพย์
 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย และก็ข้อตกลงเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากแผนการจัดแบ่ง ให้จัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แล้วก็ใบสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุมัติก่อสร้างบ้าน ใบคำขอร้องเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนจัดแจงเอกสาร ในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัว ผู้ขอสินเชื่อ และก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดง ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ตามกระบวนการ และก็ เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังจากตระเตรียมเอกสารทั้งปวง เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อ ควรจะตรวจทาน เอกสารอีกที เพื่อความมั่นใจ ว่าเอกสารการ ขอสินเชื่อบ้านนั้น ถูกจัดแจงไว้อย่างแม่นยำ แล้วก็ ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว

อีกทั้งเอกสารที่ปรารถนาต้นฉบับไปแสดงรวมทั้งเอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อลงลายมือชื่อรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ

อย่างไรก็ดี หากว่าผู้ขอสินเชื่อ จะจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายการแล้ว แม้กระนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิ เรียกขอเอกสาร หรือ หลักฐานอื่นๆเสริมเติม ประกอบกิจการพินิจพิเคราะห์ อนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ ผู้กู้ควรจะรีบปฏิบัติการ นำเอกสารส่งต่อข้าราชการ สินเชื่อข้างใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของ กรรมวิธีใคร่ครวญ