อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์

อาคารสงเคราะห์ คืออะไร และมีหน้าที่อะไรสำหรับคุณ?

อาคารสงเคราะห์ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ธนาคารสีส้ม หรือ ที่หลาย ๆ คนรู้จัก ในส่วนของ ชื่อย่อ คือ  ธอส. (Government Housing Bank) เป็นส่วนหนึ่ง ภายใต้หน่วย งานของ ภาครัฐวิสาหกิจ ในสังกัด ของกระทรวงการคลัง ซึ่งในปัจจุบันนี้มี กระทรวงการคลังถือหุ้นหลัก อยู่เกือบทั้งหมด และ มีการก่อตั้งขึ้นวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ซึ่งธอส. จะมีการSALE VILLA ทำหน้าที่ด้านการ ช่วยเหลือทางการเงิน ให้กับ ประชาชน เพื่อให้ มีที่อยู่อาศัย ตามสมควรแก่สมควร โดยการให้ กู้ยืมเงิน และ การจัดหา เรื่อง ที่ดินเพื่อ ก่อสร้าง ที่ เป็นหน่วยงานของ ฝั่งรัฐบาลที่ ประกอบธุรกิจใน การส่งเสริม และ การที่ อาคารสงเคราะห์ ให้ ความช่วยเหลือ แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน นั้นสามารถลงทุน เกี่ยวกับการ สร้างอาคาร VillasPhuket บ้านเรือน หรือมีที่ดิน โดยตรง นอกจากนี้แล้ว ธอส. ยังทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางใน การนำ เงินไปใช้ ประโยชน์ ใน กิจการเคหะ และ เป็นสถาบัน การเงินที่ ดำเนินธุรกิจ

อาคารสงเคราะห์

และด้วย ความร่วมแรงร่วมใจกับ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพื่อให้มีการ ส่งเสริม ให้ประชาชนมีที่อยู่ เป็น ของตนเอง ตัวอย่างเช่น การให้สินเชื่อกับ ผู้ที่ซื้อ house กับ ทางการเคหะแห่งชาติ , การให้สินเชื่อ กับผู้ประกันตน กับสำนักงาน ประกันสังคม , ร่วมมือกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการให้ สมาชิกสามารถ ใช้กู้ยืม เพื่อกิจการ หรือ อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึง การเข้าไป ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของด้าน การสร้างที่อยู่อาศัย ในขณะนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีศูนย์ ให้บริการความช่วยเหลือ อยู่ทั่วประเทศไทย มากถึง 147 จุด แบ่งเป็น สาขาหลัก ทั้งหมด 77 สาขา และ มีสาขาย่อย อีก 15 สาขา แถมยัง มีหน่วยบริการด้าน สินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และ เคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง แบบบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับการโอน จากลูกหนี้ และ สินทรัพย์จาก องค์การบริหาร สินเชื่อ ของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น อดีตของรัฐวิสาหกิจของไทย ที่มีการรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2542 มุ่งในเรื่องของการมี การประมูลสินทรัพย์ จากทางธนาคาร เช่น บ้านเรือน , อพาร์ทเม้นท์ , คอนโด ห้องชุด , หรือ แม้กระทั่ง ฉโนดที่ดิน จากการยึด มาจากลูกหนี้ ของธนาคารที่ ไม่สามารถผ่อนชำระต่อไปได้อีก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีการนำมา ขายทอดตลาด ในราคาที่ย่อมเยาว์ และ มีการจัดงาน ที่ช่วยส่งเสริม ในด้านการขาย พร้อมกับ โปรโมชั่นอื่นๆ อีกด้วย

อาคารสงเคราะห์

และด้วย ประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลจาก การดำเนินการอันยอดเยี่ยม ทำให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับ รางวัลอันทรงเกียรติมากมาย โดยเฉพาะรางวัล “รัฐวสาหกิจดีเด่น” ของกระทรวงการ คลัง ซึ่งเป็นเครื่องการันตรี ได้ว่าเป็นธนาคารแห่งเดียว ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ดีเด่น ทั้ง 3 ประเภท ภายในปีเดียว เมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ถือว่า เป็นวันครบรอบ 60 ปี ที่ธนาคาร ธอส. อยู่คู่มากับคนไทยเป็นเวลาอย่าง ยาวนาน ซึ่งทางธนาคารธอส. ยังคง ไว้ซึ่งนโยบายใน การบริหารงาน และ จัดการงานที่เน้น การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และ องค์กร เนื่องด้วย วาระพิเศษ เช่นนี้เอง ทางธนาคาร จึงได้มีการ จัดกิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการคืนกำไร และเพื่อประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น โครงการสร้าง – ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 600 หลัง และ โครงการ บ้านหนังสือ ฯลฯ

นอกจากจะมี พันธกิจในการ พัฒนาถิ่น ที่อยู่อาศัยของ คนไทยในประเทศแล้ว ธนาคาร ธอส. ยังมีส่วนช่วย ในการแทรกซึม เข้าไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชน ชาวไทย ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งภายใน ปี พ.ศ. 2559 ประเทศกลับได้ พบกับ ภัยน้ำท่วม ครั้งยิ่งใหญ่ และ หนักหน่วง สิ่งเหล่านี้ แต่งบ้าน ล้วนแล้วแต่เป็นผล ให้เศรษฐกิจของประเทศ ได้รับความเสียหายขนาดหนักอึ้ง ทางธนาคาร จึงมีการ เล็งเห็นถึงความยากลำบาก ของประชาชน และได้มีการออก นโยบายในการ ช่วยพักหนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบา ภาระของคนในประเทศ ช่วงที่ยากลำบากต่อการทำมาหากิน เพื่อเป็นการต่อชีวิต นอกจากนี้ ธอส. ยังสั่งให้มีการ สร้างบ้านเพื่อ พักพิงให้ สำหรับ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ อีกด้วย

การดำเนินงานในช่วงแรกของธนาคาร ธอส.

ถ้าหากมี การเริ่มนับ ตั้งแต่สมัย ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็เริ่มมีการดำเนิน กิจการตามแผน ที่ได้กล่าวเอาไว้ ซึ่งตลอดการดำเนินงาน ก็เป็นไปอย่างราบรื่น ตลอดทั้งปี โดยในช่วง แรก จะมีการ ปล่อยสินเชื่อ สำหรับที่อยู่อาศัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “สินเชื่อระยะยาว” สำหรับให้กู้ ยืมเงินไป VILLA FOR SELL ใช้สร้างที่อยู่อาศัย และ “สินเชื่อระยะสั้น” สำหรับ นักลงทุน หรือ ผู้ประกอบการที่ต้องการ เงินทุนสำหรับ โครงการที่อยู่อาศัย ขนาดใหญ่ ก่อนที่ในปี 2517 ธอส. ได้มี การขยายบริการ ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ด้วยการ เริ่มเปิด ให้มีบริการรับ ฝากเงิน ขึ้นเป็นครั้งแรก

ตราสัญลักษณ์ของธนาคารสงเคราะห์

ออกนโยบายในการพักหนี้

ประมาณช่วง แรกเริ่มของการ ก่อตั้ง ธอส. ใช้สัญลักษณ์ เป็นรูป วิมานเมฆ ซึ่ง หมายถึง การเป็นตัวแทนของ บ้านเรือน ที่ มีความอยู่เย็นเป็นสุข ก่อนภายหลัง จะได้มีการปรับ เปลี่ยนภาพลักษณ์ ใหม่ให้มีความ สอดคล้องกับ ลักษณะของ การดำเนินงานของธนาคาร คือการเป็น รัฐวิสาหกิจที่ดีเยี่ยม จึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบ บ้านจัดสรร จากเดิม ให้กลายเป็น รูปมือ ที่กำลังโอบอุ้มบ้านอยู่ และภายหลัง ได้มีการพัฒนา ในส่วนของเว็บไซต์ของ ธนาคารขึ้นมาใหม่ เพื่อ เป็นตัวแทนใน การมอบความรู้แก่ ประชาชน จนได้รับการ ยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นสถาบันการเงิน เพื่อการพัฒนา ถิ่นฐานที่มีผลงาน ดีเยี่ยมที่สุด ของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร

ในช่วงปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ประเทศเจอกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้ผู้ประกอบการรวมถึงสถาบันการเงินต้องปรับโครงสร้างกันใหม่เพื่อความอยู่รอด โดยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เองก็ได้มีการปรับปรุงบริการให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาหนี้ของธนาคาร โดยมีหน้าที่ในวิเคราะห์ความเสี่ยงและตัดสินว่าจะปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร

ในปี พ.ศ. 2550 เป็นช่วงปีที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตถึงขีดสุด ผู้คนล้วนต่างพึ่งพาอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนไป ธอส. จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เพื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางในงานบริการด้านธุรกรรมแบบเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องขออนุมัติภายใต้การพิจารณาที่เป็นมาตฐานเดียวกัน ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ธอส. ออก 4 มาตรการช่วยลูกค้า ลดจ่ายเงินงวด เลือกได้น้อยสุด จ่ายแค่ 25%

            ธอส. ออก 4 มาตรการ ช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด 19 เลือกจ่ายเงินงวดเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

นายฉัตรชัย  ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (12 มกราคม 2564) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติว่า รับทราบมาตรการ การช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคร้าย อย่างเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่มีการระบาดอย่างหนักในรอบใหม่นี้ สถาบันการเงิน และ สมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) ตามนโยบาย ของกระทรวง การคลัง โดยในส่วน ของ ธอส. คณะกรรมการ ของธนาคารมี มติเห็นชอบในหลัก การให้จัดทำ มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับ ผลกระทบด้าน รายได้จากโควิด-19 ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564” ด้วย 4 มาตรการลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น และ ตัดดอกเบี้ย) นานสูงสุด 6 เดือน ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เคยเข้าร่วม หรือ อยู่ระหว่างใช้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผล กระทบจาก การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ได้ช่วยสนับสนุนการร่วม สร้างชาติ” รวมถึง ลูกค้า ผู้ที่ยังไม่เคยเข้า ร่วมมาตรการฯ ทั้งลูกค้ารายย่อย และ กลุ่ม SMEs ที่ มีสถานะ ปกติ หรือสถานะ NPL ประกอบด้วย

มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วม หรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

    ลูกค้าที่มีสิทธิ์ ในการแจ้งขอ ความประสงค์ ในการขอใช้มาตรการ จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ ระหว่าง การประนอมหนี้ หรือมีการ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) RENT AND BUY VILLA PHUKET

              ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มกราคม 2564

มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

               ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)

               ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน  Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.

              ลูกค้าที่มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564) รีวิวบ้าน

               ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน  Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2564 

มาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อ ประเภทแฟลต

               แบ่งเป็น 1. ได้ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่เกินมิถุนายน 2564 หรือ 2. พักชำระหนี้ถึงมิถุนายน 2564 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้

              ยื่นคำขอเข้ามาตรการระยะแรกได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

              ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 9-11 ระยะแรก ต้องดาวน์โหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ ผ่านทาง Application : GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น

ส่วนดอกเบี้ยประจำงวดที่ตัดชำระไม่หมดในขณะที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าทยอยผ่อนชำระได้จนถึงก่อนวันที่ลูกค้าจะครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือก่อนปิดบัญชีเงินกู้ สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด และยังมีปัญหาด้านรายได้ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ ธนาคารพร้อมพิจารณาขยายความช่วยเหลือในรูปแบบการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นรายกรณีต่อไป

             ส่วนกรณีที่หน่วยงานที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งมายังธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่กู้เงินกับธนาคารต่อไป

อ่าเพิ่มเติม แบบบ้านหลังเล็ก รูปแบบบ้าน บ้านภูเก็ต ต้นไม้มงคลทนแดด ปลูกต้นไม้ในบ้าน สวนในบ้าน
อ่านเพิ่มเติม บ้านและสวน บ้านเเฝด แบบบ้าน แต่งบ้าน ซื้อบ้าน แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA RENT AND BUY VILLA PHUKET VILLA FOR SELL VILLA FOR RENT SALE VILLA buy villa phuket