สินเชื่อบ้าน 2564

สินเชื่อบ้าน 2564

สินเชื่อบ้าน 2564 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปลดปล่อยสินเชื่อดอกต่ำ ผ่าน 3 โครงงาน

สินเชื่อบ้าน 2564 pool villa ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้ชาวไทยมีบ้าน” ส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีที่พักที่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 แผนการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงงานสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ”

อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี แล้วก็ “โครงงานสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี รวมทั้งผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ชนิด

สินเชื่อบ้าน 2564

1.“แผนการสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ pool villa บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้หนี้ยืมสินตามข้อตกลงโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักที่อาศัยชนิดขาดเงินฝาก

ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้เซ็นชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5 รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ตอนนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 6

จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ รวมทั้งค่าลงบัญชีสิทธิและก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม

ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น จ่ายและชำระหนี้เกี่ยวกับ ที่อยู่ที่อาศัย แล้วก็ซื้อเครื่องมือแล้วก็เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงกับที่พักที่อาศัย ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง”

กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีเพียงแค่นั้น

ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% รวมทั้งปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแต่ 3,500 บาท ต่อเดือน

พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าตีราคาหลักประกัน pool villa รวมทั้งค่าลงบัญชีสิทธิและก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม รวมทั้งไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

สินเชื่อบ้าน 2564

3.“โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก”

กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี

แล้วก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป 5 รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี แล้วก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,800 บาท

ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม รวมทั้งซื้อเครื่องมือและก็เครื่องอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวโยงกับที่พักที่อาศัยกับการกู้ยืมตามจุดมุ่งหมายหลัก ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

ดังนี้สินค้าสินเชื่ออีกทั้ง 3 โครงงาน 5 รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต มีส่วนเกื้อหนุนการปลดปล่อยสินเชื่อกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายในปี 2564 ปริมาณ 140,167 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์สินเชื่อปลดปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

สำหรับคนที่พึงพอใจถามไถ่รายละเอียดอื่นๆพอดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร หรือ ศูนย์ลูกค้าสมาคม(Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และก็ ติดตามข่าวสารถึงที่เหมาะ Application : GHB ALL และก็ www.ghbank.co.th