บ้านใต้ถุนสูง

บ้านใต้ถุนสูง

บ้านใต้ถุนสูง ไม่ได้มีไว้เพื่อหนีน้ำ แต่มีสถานที่ให้หนีเสือกระทิงแรดและทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน

บ้านใต้ถุนสูง บ้านที่มีใต้ถุนไม่ใช่บ้านทรงไทยเสมอไป เพราะบ้านมอญบ้านเขมรบ้านลาวบ้านละว้า บ้านและสวน (หรือลัวะ) และบ้านข่าบ้านขอมเป็นต้น เมื่อพูดถึง“ เรือนไทย” มักจะมีภาพเรือนกลางของขุนแผนคุ้มขุนช้างขุนนางบ้านผู้ดีภาคกลางที่มีหน้าจั่วแหลมเท่านั้น ในความเป็นจริงบ้านล้านนาบ้านอีสานบ้านลื้อบ้านงิ้ว (ไทยใหญ่) และบ้านอ๋อม (ในอัสสัม) ก็อยู่บนเสาตอม่อเช่นกัน

ดังนั้นเมื่อฉันพูดว่า “เรือนไทย” ผู้คนกลับเกิดความรู้สึกสับสนและไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน แต่มักจะเอาเรือนไทยของภาคกลางเป็นมาตรฐาน

การอธิบายใต้ถุนของบ้านทรงไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของภาคกลางว่าสาเหตุที่เสาสูงเนื่องมาจากฤดูน้ำหลากดังนั้นเพื่อป้องกันบ้านไม่ให้น้ำท่วมจึงต้องวาง ใต้เสาซึ่งไม่ผิดอย่างสิ้นเชิง RENT AND BUY VILLA PHUKET

บ้านใต้ถุนสูง

แต่จะบอกว่าบ้านทรงไทยทุกหลังจะมีเสาสูงเพื่อหนีน้ำก็ไม่ถูก เนื่องจากบ้านของครอบครัวไทยไม่ว่าจะเป็นไทยอัสสัมพม่าจีนและลาวแม้จะปลูกไว้ที่สูง มีเสาตอม่อสูงบนภูเขาแม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องหนีน้ำเลยก็ตาม But to say that every Thai house has tall pillars to escape the water is not cheap. Due to the Thai family’s home, whether it is Thailand, Assam, Burma, China, and Laos, although it is planted at high altitudes. There are stanchions high on the mountain, although there is no need to escape the water

เสาสูงหมายถึงบ้านที่มีเสา และมีหลังคาเกาะอยู่บนเสาและยกพื้นสูงใต้หลังคา จากพื้นบ้านถึงพื้นดินเรียกว่าใต้ถุน (ถุน คือคำเดิมแปลว่า ใต้ๆ, ด้านล่าง) phuket property

A tall pole means a house with pillars. And has a roof perched on poles and a high platform under the roof. From the folk to the ground, it is called under the basement (Tun was originally translated as under, Below).

ข้างใต้ถุนหมายถึงพื้นที่ใต้ถุนบ้านถึงพื้นดิน เป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจรดค่ำก่อนเข้านอนในบ้านเพื่อหนีสัตว์ร้าย กิจวัตรประจำวันเช่นทำอาหาร 3 มื้อตีหม้อทอผ้าเลี้ยงเด็กในชุมชนทำคอกวัวเลี้ยงสัตว์เป็นต้น

Underneath means the area under the house to the ground. It is a space for doing various activities in the daily life of the people in the community. All day from morning till night before going to bed in the house to escape the beast. Daily activities such as cooking 3 meals, hitting a pot, weaving a cloth, raising children in the community, making cows, raising animals, etc.

ห้องใต้ถุนไม่ได้มีไว้เพื่อหนีน้ำท่วม (ดังจะกล่าวต่อไป) แต่ต้องไปเป็นประจำทุกวันและบังเอิญน้ำท่วมกิจกรรมจึงหยุดชั่วคราว บ้านเเฝด สำหรับบ้านเรือนของผู้คนบนความสูงในหุบเขาที่น้ำไม่เคยท่วม ทั้งหมดอยู่ใต้เสา แต่พื้นที่ที่ราบน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีน้ำท่วมใต้ถุนจากนั้นผู้คนก็หนีน้ำท่วมขึ้นไปบนบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเสาค้ำยันเพื่อหนีน้ำ ตั้งแต่แรก

The basement was not meant to escape the flood. (As will be discussed later), but had to go on a daily basis and accidentally flood the activity, so it was temporarily stopped. For people’s homes on the heights, in the valley where the water never floods. All under the pillar.

But the floodplain inevitably got flooded underneath the basement, and then people fled the flood up to the houses, inadvertently making stilts to escape the water in the first place.

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ >> แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ก้านไม้หอมปรับอากาศ แบบผ้าม่าน รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน